لیست جاهایی که بجای سکوت باید اعتراض کنیم

همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند.

فرقی نمی کند کجا به دنیا آمده‌اید، با چه زبانی صحبت می کنید، مذهبتان چیست، چه عقاید سیاسی دارید و یا ثروتمند یا فقیر هستید. هیچ کس حق ندارد شخص دیگری را تحت اذیت و آزار قرار دهد. هرگونه رفتار نادرست یا مجازاتی که عادلانه نباشد یا باعث شود حس کنید ارزش کمتری دارید باید با مخالفت و اعتراض روبرو شود.

اگر حقوق شما طبق قانون نقض شده است، باید بتوانید از حقوق خود دفاع کنید. شاید اولین گام در دفاع از حق خود این باشد که به جای سکوت، اعتراض کنیم. باید یاد بگیریم در چه مواقعی و کجا صدای اعتراضمان را به گوش برسانیم.

این چک لیست به شما کمک می کند تا بتوانید در تشخیص این موقعیت‌ها بهتر عمل کنید. لطفا با نظرات خود در قسمت دیدگاه به بهتر شدن این محتوا و تکمیل لیست کمک کنید.

No account yet? Register

تصویر از Clay Banks

دیدگاهتان را بنویسید