درباره لیستگر

چک لیست‌ها دوست ما هستند.

همه ما چک لیست ها را دوست داریم زیرا در درست انجام دادن کارها تاثیر زیادی دارند. آنها کمک می کنند که هنگام خرید برای خانه، چیزی را از قلم نیاندازیم و هنگام سفر، وسیله ای را فراموش نکنیم.

بعلاوه به انجام رساندن و تیک زدن کارها باعث تولید هورمون دوپامین در بدن ما می‌شود. ترشح این هورمون احساس شادی در ما بوجود می‌آورد.

اما چک لیست ها می توانند به بخش های بیشتری از زندگی ما وارد شوند و کمک کنند. لیستگر به شما کمک می کند در هرزمینه با یک چک لیست به سه دغدغه زیر پاسخ بدهید:

  • نکند چیزی در این‌باره هست که من نمی‌دانم؟
  • نکند چیزی را در این‌باره فراموش کرده ام؟
  • با چه ترتیبی باید کارها را انجام بدهم؟

مثال: فرض کنید به یک وبسایت نیاز دارید

  • آیا میدانید دقیقا باید چه مواردی را از طراح سایت بخواهید ؟
  • آیا می‌دانید به چه چیزهایی در سایت خود نیاز دارید؟
  • آیا می‌دانید قبل از مراجعه به طراح، باید چه کارهایی را انجام دهید ؟

خلاصه با لیستگر دیگر چیزی از قلم نمی افتد 🙂

لیست‌ها مختصر و مفید هستند

برای انجام دادن اغلب کارها، روش‌های مختلفی در وبسایت‌ها می‌توانیم پیدا کنیم. اما بیشتر اوقات باید پارگراف‌های زیادی را برای رسیدن به یک راه حل جامع، بخوانیم. راه حل‌هایی که مفید هستند اما مختصر نیستند.

در لیستگر لیستها با تمرکز بر خلاصه و جامع بودن تهیه می شوند. در واقع ما برای تهیه هر لیست چندین مقاله می‌خوانیم تا مطمئن شویم تمام راه حل‌ها را ارائه داده‌ایم. این پایان ماجرا نیست، لیست‌ها حتی پس از انتشار هم با مشارکت خود شما اصلاح و تکمیل می‌شوند.